PROJEKTI

NOVICE

Računsko sodišče RS izdalo poročilo o ravnanju z območji Natura 2000

16.10.2017

Računsko sodišče Republike Slovenije je izdalo revizijsko poročilo Ravnanje z varstvenimi območji Natura 2000. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je bil eden od revidirancev.

ZRSVN je vložil veliko naporov v pripravo strokovnih vsebin Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020 in načrtovanje ravnanj je bilo prepoznano kot učinkovito.

Poročilo ugotavlja, da je bilo ravnanje z območji Natura 2000 v letih 2015 – 2016 delno učinkovito.

Vključevanje ukrepov varstva območij Natura 2000 v izbrane sektorske načrte pa bi bilo po mnenju Računskega sodišča mogoče še izboljšati. Zadovoljni smo, da revizijsko poročilo podpira naša prizadevanja za dosledno pridobivanje naravovarstvenih smernic tako na področju urejanja voda kot tudi kmetijstva. Rezultati izvedbe kmetijsko okoljskih in podnebnih plačil tudi v letu 2017 niso bistveno boljši od revidiranih let. Vprašanje Računskega sodišča postavljeno v ikonografiki o zadostnosti prostovoljnih ukrepov za doseganje zavez glede varovanja območij Natura 2000 na področju kmetijstva, zato ne preseneča.

Načrtovanje in vsakodnevna prizadevanja za ohranjanje in izboljšanje stanja območji Natura 2000 nadaljujemo z dodatnimi nalogami za spremljanje izvajanja programa upravljanja. Zavod v letošnjem letu pripravlja vse potrebno za pregled doseganja varstvenih ciljev programa, ki je predviden v letu 2018.

Več informacij na spletni strani Računskega sodišča Republike Slovenije.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |