PROJEKTI

NOVICE

Razkritje ukrepov v Programu upravljanja območij Natura 2000

07.12.2017

Računsko sodišče Republike Slovenije je oktobra 2017 izdalo končno poročilo Revizije učinkovitosti ravnanja z varstvenimi območji Natura 2000 za obdobje med 1.1.2015 in 31.12.2016.

V revizijskem postopku je bilo ugotovljeno, da ciljne površine, navedene v Prilogi 6.3 Programa upravljanja območij Natura 2000 (PUN2000), ne predstavljajo vseh travniških površin znotraj con potencialnega vpisa kmetijsko-okoljskih in kmetijsko podnebnih plačil (KOPOP), saj so bile le-te zmanjšane. Ker PUN2000 razlogov oz. metodologije zmanjšanja teh površin ne razloži, Računsko sodišče ZRSVN predlaga, da te informacije razkrije, skupaj s podatki o površinah.

Več informacij:

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |