PROJEKTI

NOVICE

Javni razpis za nakup računalniške opreme

28.03.2018

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-153/1-0-18/MDu, objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: nakup energijsko učinkovite računalniške opreme, za izvajanje javne službe in projekta Nakult.
 
Razpisna dokumentacija - povabilo k oddaji ponudbe;
Priloga 1: Izjava o izpolnjevanju pogojev;
Priloga 2: Podatki o ponudniku;
Priloga 3: Vzorec pogodbe.
 
Vljudno vabljeni k pripravi in oddaji ponudbe.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |