PROJEKTI

NOVICE

Razpis za delovno mesto - naravovarstveni svetovalec

11.04.2018

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto za opravljanje nalog naravovarstvenega svetovalca na Območni enoti Nova Gorica.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• imeti najmanj 7. (sedmo) raven izobrazbe (univerzitetna izobrazba ali magister po bolonjskem študijskem programu) s področja biologije – univ.dipl.biol., prof.biol., mag. biol., mag. prof. biol.
• izkušnje s terenskim delom
• poznavanje sistema varstva narave v Sloveniji in zaželene delovne izkušnje iz področja varstva narave
• poznavanje terena zahodnega dela Slovenije z vidika povezanosti z varstvom narave
• zaželene izkušnje s projektnim delom iz različnih finančnih instrumentov EU vezanih na varstvo narave
• znanje angleškega ali nemškega jezika
• poznavanje programskega okolja Windows, Office in usposobljenost za delo z GIS orodji (npr. ArcGIS)
• samoiniciativnost, komunikativnost in natančnost
• vozniški izpit B kategorije
• 2 leti delovnih izkušenj


Delovno razmerje se sklepa za določen čas 8 mesecev, in sicer predvidoma od 1.5.2018 do 31.12.2018 s polnim delovnim časom.

Pisne prijave z dokazili in kratkim življenjepisom pošljite po pošti do 19.4.2018 na naslov: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica, s pripisom: »za razpis«.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |