PROJEKTI

NOVICE

ZRSVN sodeluje na Tednu vseživljenskega učenja v Celju

ekipa OE Celje

16.05.2018

Z lično opremljeno stojnico in strokovnim kadrom OE Celje osvešča in uči javnost, vseh starosti, o ohranjanju narave, problemu tujerodnih in invazivnih vrst pri nas. Poleg velikega zanimanja za rastline, ki so na ogled in otip, japonski dresnik, octovec, veliki pajesen, enoletna suholetnica (tujerodne invazivne vrste) je na ogled tudi šopek travniških cvetlic in trav. Obiskovalcem je na voljo predstavitev dreves, kamnin in projekt Life.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |