PROJEKTI

NOVICE

Prosto delovno mesto Strokovni sodelavec VII/1

31.05.2018

ZRSVN razpisuje prosto delovno mesto Strokovni sodelavec VII/1 za delo na Osrednji enoti za opravljanje administrativnih in finančnih nalog, tudi na operacijah iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |