PROJEKTI

NOVICE

Povabilo k oddaji ponudb za javno naročilo:

02.07.2018

IZHODIŠČNE HIDROLOŠKE ŠTUDIJE, SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER IN IZDELAVA PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ ZA IZBOLJŠANJE HIDROLOŠKEGA STANJA  NA OBMOČJIH PROJEKTA »IZBOLJŠANJE STANJA BAZIČNIH NIZKIH IN PREHODNIH BARIJ V OSREDNJI SLOVENIJI IN NA GORENJSKEM (Mala barja – Marja)« IN NA OBMOČJU 7  PROJEKTA »OBNOVITEV IN OHRANJANJE MOKROTNIH HABITATOV NA OBMOČJU LJUBLJANSKEGA BARJA (PoLJUBA) na spletni strani ZRSVN

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-281/1-O-18/PG z dne 28. 6. 2018 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: IZHODIŠČNE HIDROLOŠKE ŠTUDIJE, SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER IN IZDELAVA PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ ZA IZBOLJŠANJE HIDROLOŠKEGA STANJA  NA OBMOČJIH PROJEKTA »IZBOLJŠANJE STANJA BAZIČNIH NIZKIH IN PREHODNIH BARIJ V OSREDNJI SLOVENIJI IN NA GORENJSKEM (Mala barja – Marja)« IN NA OBMOČJU 7  PROJEKTA »OBNOVITEV IN OHRANJANJE MOKROTNIH HABITATOV NA OBMOČJU LJUBLJANSKEGA BARJA (PoLJUBA). Naložbi sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

 

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil – Oznaka naročila: JN004488/2018-W01 

 

Vljudno vabljeni k pripravi ponudbe!

 

Priloge:

RD_1_Navodila_ponudnikom_JN hidrologija

RD_2_Obrazec_Ponudba

RD_3_Obrazec Predračun JN hidrologija Marja – PoLJUBA

RD_4_Obrazec_Izjava za gospodarski subjekt

RD_5_Obrazec_Izjava poklicna dejavnost

RD_6_Obrazec_o_priznanju_pokl_kvalifikac

RD_7_Referencno potrdilo kadra

RD_8_Obrazec Evidenca-poslovnih-subjektov-po-ZintPK

RD_9_Referencno potrdilo za gospodarski subjekt

RD_10_Soglasje podizvajalca za neposredna placila

RD_11_Obrazec Fin_zav_resnost_ponudbe

RD_12_Obrazec Fin_zav_dobra_izvedba

RD_13_tehnične specifikacije - projektna naloga

RD_14_Vzorec pogodbe_hidrologija

 

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |