PROJEKTI

NOVICE

Na Igu je 3. 7. 2018 potekala uvodna novinarska konferenca, ki je bila namenjena predstavitvi ogroženih vrst in habitatov ter predvsem ukrepom, ki se bodo za njihovo ohranitev izvajali v okviru projekta PoLJUBA.

03.07.2018

Janez Kastelic, direktor Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje (JZ KPLB), ki je vodilni partner projekta, je predstavil projektno partnerstvo: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN), Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) in Regionalna Razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Vsak od partnerjev je predstavil svoje zadolžitve in območja aktivnosti. Sledila so novinarska vprašanja in podajanje izjav za medije. Ogledali pa smo si tudi del območja življenjskega prostora barjanskega okarčka, ki je ena izmed ciljnih vrst projekta, katerih stanje želimo izboljšati.

Več o projektu PoLJUBA

 

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |