PROJEKTI

NOVICE

Danube GeoTour; Plakati o redkih in izjemni mineralih, fosilih in geoloških naravnih vrednotah v geoparkih ter priporočila za obiskovalce in domačine

Tri vrste plakatov v angleškem jeziku (M.Stupar)

17.07.2018

Enotni turistični produkt »Podonavska geološka pot« je ena od nalog projekta GeoTour pri kateri sodeluje vseh osem geoparkov, partnerjev v tem projektu. Poleg skupnega »tržnega« pristopa in promocije je pomembna naloga vseh geoparkov tudi zagotavljanje varstva geološke dediščine. ZRSVN je kot nosilec delovnega sklopa Geoparki z (brez) omejitev pripravil strateško študijo glede upravljanja turističnega pritiska v geoparkih »Strategy on management on Tourism Pressure in Geoparks«, ki vključuje tri dokumente, med drugim tudi dolg seznam priporočil za posebne ciljne skupine v Geoparkih. Za splošno ozaveščanje obiskovalcev geoparkov smo pripravili tri vrste plakatov (tudi v obliki zloženke), na katerih so fotografije redkih in izjemnih mineralov, fosilov in geoloških naravnih vrednot v geoparkih, na drugi strani pa je z ilustracijami Sama Jenčiča na zelo prijazen način prikazan bonton obnašanja v naravi. Plakate je oblikovala Sandra Anzulović, pri pripravi teksta in izbiri fotografij so sodelovale vse članice skupine za geologijo. Splošno sporočilo plakatov je spoznavati, zaščititi in ohranjati geološko dediščino.

Plakati so pripravljeni v angleškem in slovenskem jeziku, s tem da so na slovenskih plakatih prikazani slovenski minerali in fosili, ki so naravne vrednote in geološke naravne vrednote, na angleških verzijah pa so predstavljene fotografije iz geoparkov, ki sodelujejo v projektu.

Več,  plakati v pdf obliki:

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |