PROJEKTI

NOVICE

Jezera, medved in bukev - najbolj prepoznavni simboli Primorsko-notranjske regije

simboli regije

18.07.2018

Na projektu AlpES: Kartiranje, ohranjanje in upravljanje ekosistemskih storitev v alpskem prostoru smo med aprilom in junijem 2018 izvedli anketo na temo simbolov Primorsko-notranjske statistične regije. Osredotočili smo se na simbolne rastlinske in živalske vrste ter pokrajine.

Anketo je v celoti izpolnilo 158 anketirancev. Rezultati kažejo, da je simbolika regije vezana pretežno na (dinarski) kras. Izrazito so bila izpostavljena jezera oziroma kraška polja, katerim sledijo jame, hribi oziroma gore. Najbolj simbolna žival regije je medved, ki mu sledita človeška ribica in volk. Med rastlinskimi simbolnimi vrstami je bilo manj izstopajočih, največ anketirancev je izbralo bukev, smreko, brin in razne vrste orhidej.

Izvedli smo tudi krajšo anketo za prebivalce zavarovanega območja krajinskega parka Pivških presihajočih jezer. Anketo je izpolnilo 16 anketirancev. Tudi tukaj je najbolj prepoznaven simbol (presihajoče) jezero oziroma bolj konkretno Palško ali Petelinjsko jezero. Poleg tega sta pomembna simbola še medved (tudi velike zveri nasploh) in Sv. Trojica. Kot najpomembnejši cilj krajinskega parka izstopa varstvo narave, sledita mu varstvo vodnih habitatov in izvedba raznih projektov, ostali cilji so zgolj povprečno ali celo podpovprečno pomembni.

Več o rezultatih si lahko preberete v poročilu.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |