PROJEKTI

NOVICE

Sodelovanje Zavoda RS za varstvo narave in Triglavskega narodnega parka

Foto: J. Gregori

30.08.2018

Zavod RS za varstvo narave in Triglavski narodni park (TNP) tvorno sodelujeta že vrsto let. V tem tednu sta se na vsakoletnem delovnem sestanku sestala direktorja Zavoda RS za varstvo narave mag. Teo Hrvoje Oršanič in mag. Janez Rakar. Mag. Oršanič je poudaril: » vseh naravovarstvenikov v Sloveniji je okrog 250 in dobre rezultate lahko dosegamo le s povezovanjem. Narava je ena in vsi stremimo za istimi cilji«. Mag. Rakar pa je dejal: »Narava in naravovarstvo ne sme biti v funkciji kapitala, čeprav ima Triglavski narodni park tako naravovarstveno in razvojno poslanstvo«.

Direktorjema obeh zavodov so se pridružili tudi strokovnjaki obeh zavodov, saj smo obravnavali tudi strokovne teme. Prva od njih je bila nova gradbena zakonodaja, ki je s seboj prinesla skoraj 20 odstotkov povečan obseg dela. Oba zavoda za območje TNP pripravljata mnenja sta se dogovorila, da bosta v postopkih še naprej sodelovala ter se dogovorila za načine dela, da bomo tudi v bodoče lahko zagotavljali spoštovanje rokov, ki se jih ZRSVN pri izdaji svojih mnenj dosledno drži. Dogovorili smo se tudi za sodelovanje z Upravnimi enotami.

Naslednja tema je bila sanacija gozdov z naravovarstvenega vidika, kjer sta se oba zavoda strinjala, da je njuna prioriteta naravovarstveni vidik. Temu bosta sledila tudi v bodoče in opozarjala na doslednost pri izvajanju interventnega zakona predvsem takrat, ko življenja niso več ogrožena. Takrat je varstvo naravnih vrednot spet prvi cilj.

Strokovnjaki so se dotaknili še nekaterih predvidenih infrastrukturnih investicij na območju TNP in se strinjali, da je da je kvalitetno strokovno delo in sodelovanje med strokovnjaki različnih strok, ključno.

Na koncu so se predstavniki obeh zavodov dotaknili še sodelovanja z župani in drugimi ministrstvi pri uresničevanju poslanstva naravovarstva, ki sega v vsako občino, prav tako pa tudi na področja ministrstev za gospodarstvo; infrastrukturo; kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; šolstvo in izobraževanje znanost in šport,…

Vsi predstavniki obeh zavodov so se strinjali, da so letni sestanki tvorni in prispevajo k boljšemu delu in odnosom na vseh področjih dela.

Foto: M. Kocjan

Foto: M. Kocjan

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |