PROJEKTI

NOVICE

KODEKS OBISK V NARAVI

27.09.2018

Zavod RS za varstvo narave je eden od podpisnikov kodeksa Obisk v naravi.

V imenu ZRSVN ga je podpisal direktor mag. Oršanič. ZRSVN je ena od 27. vladnih in nevladnih organizacij, ki so sodelovali pri pripravi kodeksa.

Več na ..... KODEKS OBISK V NARAVI

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |