PROJEKTI

NOVICE

V ujmi poškodovano Najevsko lipo pregledali strokovnjaki.

06.11.2018

NARAVNA VREDNOTA DRŽAVNEGA POMENA - NAJEVSKA LIPA PO OGLEDU STROKOVNJAKOV

Močan veter, ki je v prejšnjem tednu zajel nekatere predele Slovenije, je poškodoval
Najevsko lipo na Ludranskem vrhu nad Črno na Koroškem, najdebelejšo lipo v
Sloveniji in morda najbolj znano od slovenskih zavarovanih dreves.
Najevska lipa ima status naravne vrednote državnega pomena in je naša najmogočnejša
lipa. Včeraj, 5. novembra so strokovnjaki Zavoda RS za varstvo narave opravili ogled
drevesa, ocenili škodo in podali oceno potrebnih sanacijskih del.
Močan veter je porušil nekaj smrek v neposredni bližini lipe. Ena od smrek je padla tesno
ob lipi in ji odlomila nekaj tanjših vej, dve smreki sta padli na lipo in obviseli v krošnji.
Lipa je poškodovana, a po prvih ocenah poškodbe niso zelo velike. Natančneje bo moč
velikosti poškodb ugotoviti, ko bodo odstranjene obvisele smreke.
Sanacija lipe bo potekala v dveh fazah. Najprej bo potrebno odstraniti vse podrte smreke –
osvoboditi krošnjo in očistiti prostor okrog drevesa. Smreke, ki so obvisele v krošnji, bo
potrebno dvigniti z avtodvigalom. Organizacijo tega dela sanacije je že prevzela občina
Črna na Koroškem.
Druga faza bo strokovna sanacija lipe in bo obsegala predvsem sanacijo lomnih mest,
zamenjavo Cobra vezi (vezi, ki preventivno statično povezujejo in učvrščujejo posamezne
vrhove drevesa in so v krošnjo Najevske lipe vstavljene že od leta 1993, ko je bila
izvedena prva obsežna sanacija drevesa), ter predvidoma še oblikovanje ostanka krošnje.
Sanacijo bo strokovno vodil in usmerjal Zavod RS za varstvo narave.
Pri sanaciji lipe sodelujemo lastnik zemljišča, kjer stoji Najevska lipa, občina Črna na
Koroškem, Zavod RS za varstvo narave in Ministrstvo za okolje in prostor. O sanaciji
bomo javnost sproti obveščali.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |