PROJEKTI

NOVICE

Naravni spomenik Dovžanova soteska močno poškodovana

08.11.2018

Konec oktobra, ko je ujma prizadela precejšen del Gorenjske v okolici Tržiča, je bila poškodovana tudi Dovžanova soteska, ki ima naravovarstveni status naravnega spomenika. Močno narasla reka Tržiška Bistrica je v Dovžanovi soteski odnašala brežine, del razgledne učne poti, poplavila infrastrukturo s pojasnjevalnimi tablami na vstopu v sotesko, premikala in prenašala velike skale v rečni strugi in vidno spremenila njeno podobo. Močno sta poškodovani lesena brv, most pa tudi cesta. Obsežna so nasutja kamenja v strugah in prepustih gorvodno.

Trenutno se na tem območju izvajajo nujna intervencijska dela za zagotavljanje varnosti ljudi in ponovne vzpostavitve cestne povezave.  V nadaljevanju bo sledila priprava sanacijskega načrta in sanacija prizadetega območja.  pri kateri bo Zavod sodeloval v okviru rednih postopkov.

Zavod RS za varstvo narave spremlja stanje narave pri izvajanju posegov, sodeloval pa bo tudi pri ocenjevanju škode in v nadaljnjih postopkih, ki bodo sledili intervenciji tako z Občino Tržič kot tudi pristojnimi službami in izvajalci.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |