PROJEKTI

NOVICE

Mišičev vodarski dan

07.12.2018

Direktor Zavoda RS za varstvo narave mag. Teo Hrvoje Oršanič je na Mišičevem vodarskem dnevu v Mariboru  v svojem uvodnem nagovoru pozdravil vse govorce in sodelujoče ter poudaril, da je voda in s tem vodarstvo eden najpomembnejših kapitalov Slovenije, ki za dobro stanje potrebuje sodelovanje vseh strok. Za doseganje skupnih ciljev v korist narave in ljudi moramo enakovredno prispevati svoja znanja k celostnemu in učinkovitemu upravljanju tako upravljavci voda kot naravovarstveniki in drugi. Mišičevi dnevi so namenjeni prav temu - da se strokovnjaki različnih strok srečajo in sklenejo nove zaveze za prihajajoče leto. Oršanič je pozdravil dosedanje sodelovanje in poudaril željo po krepitvi sodelovanja naravovarstvenikov in vodarjev tudi v bodoče.

Mišičev vodarski dan je srečanje slovenskih vodarjev, ki se vsako leto odvije v Mariboru v decembru. Srečanje je namenjeno strokovnjakom vodnogospodarskih, projektantskih, raziskovalnih in načrtovalskih organizacij, javnih in upravnih služb, vsem, ki se ukvarjajo z upravljanjem, urejanjem in varovanjem voda oziroma jih ta dejavnost zanima. Vsebina srečanja je vsako leto drugačna in prilagojena aktualnim temam. Mišičevega vodarskega dne se redno udeležuje okrog 240 udeležencev iz vse Slovenije, z okrog 30 referati aktualne vsebine. Organizatorja posvetovanja sta Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. in Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d., v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter pod pokroviteljstvom Mestne občine Maribor.

Foto: Albert Kolar

Foto: Albert Kolar

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |