PROJEKTI

NOVICE

JAVNO NAROČILO ZA POPIS VEGETACIJE

Foto: Arhiv ZRSVN

15.03.2019

Vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo v projektu Mala barja - Marja in PoLJUBA.

Na osnovi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-99/2-O-19/PG z dne 19. 2. 2019 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: ZAČETNI IN KONČNI POPIS VEGETACIJE, OCENE STANJA OHRANJENOSTI CILJNIH HABITATNIH TIPOV (HT) TER HABITATOV CILJNIH VRST METULJEV NA OBMOČJIH PROJEKTA Mala barja - Marja IN PoLJUBA. Naložbi sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil – Oznaka naročila JN001036/2019-W01

Razpisna dokumentacija: 

Razpisna dokumentacija z  navodili ponudnikom

Projektna naloga

Obrazec-Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Obrazec-Finančno zavarovanje za dobro izvedbo del

Obrazec-Finančno zavarovanje za resnost ponudbe-MENICA

Obrazec-Izjava za gospodarski subjekt

Obrazec-Podatki o ponudbi

Referenčno potrdilo kadra

SKLOP 1: Obrazec za predračun

SKLOP 2: Obrazec za predračun

SKLOP 3: Obrazec za predračun

SKLOP 4: Obrazec za predračun

SKLOP 5: Obrazec za predračun

SKLOP 1: Vzorec pogodbe

SKLOP 2: Vzorec pogodbe

SKLOP 3: Vzorec pogodbe

SKLOP 4: Vzorec pogodbe

SKLOP 5: Vzorec pogodbe

Soglasje podizvajalca

Obrazec ESPD

ESPD obrazec lahko prenesete spodaj.

Sprejem ponudb poteka do 28. marca letos do 11.00 ure.

 

 

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |