PROJEKTI

NOVICE

JAVNO NAROČILO ZA KARTIRANJE NEGOZDNIH HABITATNIH TIPOV

Foto: Bojana Fajdiga

04.04.2019

Vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo v projektu LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI).

Na osnovi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-198/2-O-19/DŽ z dne 4. 4. 2019 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: KARTIRANJE NEGOZDNIH HABITATNIH TIPOV NA LIFE-IP NATURA.SI PROJEKTNIH OBMOČJIHNaložbo sofinancira Evropska unija v okviru finančnega mehanizma LIFE.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil – Oznaka naročila: JN002026/2019-W01.

Razpisna dokumentacija: 

Razpisna dokumentacija z  navodili ponudnikom

Projektna naloga in priloga

Obrazec – Podatki o ponudbi

Obrazec – Izjava za gospodarski subjekt

Obrazec – Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt

Obrazec – Soglasje podizvajalca

SKLOP 1: Obrazec za predračun

SKLOP 2: Obrazec za predračun

SKLOP 1: Vzorec pogodbe

SKLOP 2: Vzorec pogodbe

Obrazec ESPD

Sprejem ponudb poteka do 19. aprila letos do 10.00 ure.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |