PROJEKTI

NOVICE

Otvoritev informativnih tabel in sprehod po Logarski dolini

07.09.2006

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, in upravljavec zavarovanega območja Logarska dolina, d.o.o., bosta v soboto, 9. septembra, v Krajinskem parku Logarska dolina predstavila nove informativne in označevalne table ter vas popeljala na sprehod po tej čudoviti ledeniško preoblikovani dolini. 

Upravljavec zavarovanega območja Logarska dolina, d.o.o., si že vrsto let prizadeva za ohranjanje in varovanje tega območja in pri tem sodeluje z Zavodom RS za varstvo narave, Območno enoto Celje. Rezultat večletnega truda je tudi pridobitev sredstev za izdelavo informativnih in označevalnih tabel v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku, ki bodo obiskovalcem podrobneje  predstavile to zavarovano območje in njegove naravne spomenike.
Logarska dolina je največja ledeniško preoblikovana dolina v Savinjskih Alpah. Krnice, morenski material, nekaj čelnih moren in ledeniški balvani kažejo na značaj koritaste ledeniške doline, nastale pred približno deset tisoč leti. Okoli sedem kilometrov dolgo dno doline poteka v smeri JZ – SV, tako kot vsi okoliški gorski grebeni oblikovani ob prelomnicah. Preko 2000 metrov visoki vrhovi Krofičke, Ojstrice, Planjave, Brane, Turske gore, Rinke, Križa in Mrzle gore s strmimi stenami ustvarjajo edinstveno podobo ene izmed najlepših alpskih dolin v Evropi. Iz krnic pada več stalnih in občasnih slapov, med katerimi sta najvišja Palenk in Rinka.  Tu je več kot štirideset naravnih vrednot: slapov, votlin, spodmolov, ledeniških balvanov, dreves izjemnih dimenzij ter pestre flore in favne.
Večji del območja je pomemben za ohranitev evropskih ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih življenjskih prostorov, zato je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000.
Od 11. stoletja dalje dolino sooblikujejo tudi ljudje. Na izkrčenih gozdnih površinah danes kmetujejo še na petih kmetijah: Podbrežnik, Logar, Juvanija, Plesnik in Lenar.

Sobotni dogodek bomo začeli ob 11. uri, ko se zberemo na parkirišču pod slapom Rinka, z otvoritvijo označevalnih tabel Krajinskega parka Logarska dolina. Nato se bomo podali do naravnega spomenika slapa Rinka. Sledil bo krajši postanek na planšariji Logarski kot, kjer bomo predstavili nadgradnjo naravoslovno-etnografske poti po Logarski dolini ter informativno gradivo Zavoda RS za varstvo narave in Solčavskega. Ogledali si bomo še naravni spomenik slapišče Palenk in se nato po naravoslovno-etnografski poti sprehodili - s postankom pri olcarski bajti - do naravnega spomenika izvira Črne.


Dodatne informacije:

Mojca Tomažič, ZRSVN, vodja OE Celje
Tel: 03 4260 336
e-pošta: mojca.tomazic@zrsvn.si


Ljudmila Strahovnik, ZRSVN
Tel: 03 4260 340
e-pošta:ljudmila.strahovnik@zrsvn.si

Marko Slatnik, Logarska dolina d.o.o.
GSM: 041 4671 22
e-pošta: marko.slatnik@logarska.si

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |