PROJEKTI

NOVICE

Poročanje po 17. členu Direktive o habitatih - vabilo k dopolnitvi poročila

foto: M. Kaligarič

13.05.2019

POROČANJE PO 17. ČLENU DIREKTIVE O HABITATIH – vabilo k dopolnitvi poročila za poročevalsko obdobje 2013–2018


Države članice EU vsakih šest let izdelajo poročilo o stanju vrst in habitatnih tipov po 17. členu Direktive o habitatih. Poročilo vključuje  informacije o stanju ohranjenosti habitatnih tipov iz priloge I in vrst iz prilog II, IV in V. 
Koordinator priprave poročila po 17. členu Direktive o habitatih za poročevalsko obdobje 2013–2018 za Slovenijo je Zavod RS za varstvo narave. Poročilo govori o stanju ohranjenosti 60 habitatnih tipov in 201 vrste v alpski, celinski ter morski mediteranski biogeografski regiji. Pripravili smo ga na podlagi rezultatov monitoringov in drugih raziskav, posvetovanj z nekaterimi strokovnjaki ter poznavanjem terena. Pred oddajo poročila vabimo strokovnjake, ki bi želeli s svojim znanjem prispevati k popolnejšim ocenam, da nam posredujejo predloge o morebitnih dopolnitvah ali spremembah ocen za posamezne vrste oziroma habitatne tipe.Poročilo je pripravljeno po Navodilih za pripravo poročila z orodjem, ki ga je pripravila Evropska komisija in deluje v  Microsoft Accessu 2010 ali novejšem (baza s podatki je dostopna tudi v starejši verziji Accessa) in je dostopno tukaj. Kratka navodila za uporabo najdete tukaj.
Sestavni del poročila je tudi grafični prikaz območja potrjene prisotnosti ter območij razširjenosti vrst (neobvezno). Grafične priloge v ESRI shp datoteki so dostopne tukaj.
Prosimo vas, da vaše predloge sprememb in/ali dopolnitev pošljete na pripravljenem obrazcu.  


Pripombe zbiramo do 27. 5. 2019 na zrsvn.oe@zrsvn.si.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |