PROJEKTI

NOVICE

Poročanje po 17. členu Direktive o Habitatih za poročevalsko obdobje 2013–2018– vabilo k ponovni dopolnitvi poročila

21.06.2019

Države članice EU vsakih šest let poročajo Evropski komisiji o stanju vrst in habitatnih tipov po 17. členu Direktive o habitatih. Poročilo vključuje  informacije o stanju ohranjenosti habitatnih tipov iz priloge I in vrst iz prilog II, IV in V. 

Koordinator priprave poročila po 17. členu Direktive o habitatih za poročevalsko obdobje 2013–2018 za Slovenijo je Zavod RS za varstvo narave. Poročilo govori o stanju ohranjenosti 60 habitatnih tipov in 204 vrstah v alpski, celinski ter morski mediteranski biogeografski regiji. Pripravili smo ga na podlagi rezultatov monitoringov in drugih raziskav, poznavanjem terena, posvetovali pa smo se tudi z nekaterimi zunanjimi strokovnjaki za posamezne skupine.

13. maja 2019 smo osnutek poročila objavili na spletni strani Zavoda RS za varstvo narave in strokovnjake pozvali k posredovanju predlogov sprememb in/ali dopolnitev. Konkretne in utemeljene pripombe smo upoštevali.

V dogovoru z Ministrstvom za okolje in prostor dopolnjeno poročilo ponovno objavljamo in vabimo strokovnjake, ki bi še želeli s svojim znanjem prispevati k izboljšanju poročila, da nam svoje predloge z utemeljitvami pošljete do 1. julija 2019 na zrsvn.oe@zrsvn.si.

Gradivo za pregled je dostopno spodaj in vsebuje:

- navodila za pripravo poročila

- poročilo v MS Accessu

- grafične priloge (ESRI shp datoteke)

- informativni izpis obrazcev za vrste in HT v pdf obliki (v imenu pdf datoteke je Natura koda vrste oz. HT, na katerega se dokument nanaša)

- informativne slike kart – grafičnih prilog za vrste in HT v jpg obliki (v imenu jpg datoteke je Natura koda vrste oz. HT, na katerega se slika nanaša).

Popoln pregled poročila najbolje omogoča dokument v MS Accessu, saj le tu pregledovalec dobi vpogled v vse šifrante, logične povezave med posameznimi vnosnimi polji in omejitve pri vnosu podatkov zaradi določenih logičnih kontrol na enem mestu. Grafične priloge (ESRI shp datoteke) lahko odprete z tudi z brezplačnimi GIS programi kot so ArcExplorer, QGIS, SAGA... Pri pregledovanju informativnih izpisov obrazcev in kart, si lahko pomagate s šifranti in pravili za izpolnjevanje, ki jih najdete v navodilih za pripravo poročila.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |