PROJEKTI

NOVICE

Javni razpis za računalniško opremo

22.07.2019

Vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo s področja informatike. Na osnovi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-479/2-O-19/AK z dne 18. 7. 2019 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: Računalniška oprema. 

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil – Oznaka naročila JN005193/2019-W01.

Razpisna dokumentacija: 

Razpisna dokumentacija z navodili ponudnikom

Povabilo

Obrazec - Podatki o ponudbi

Obrazec - Izjava gospodarski subjekt

Obrazec - Predračun 

Obrazec ESPD

Vzorec pogodbe

 

Sprejem ponudb poteka do 26. avgusta letos do 12.00 ure. 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |