PROJEKTI

NOVICE

Poročanje po 12. členu Direktive o pticah za poročevalsko obdobje 2013-2018 - vabilo k dopolnitvi poročila

Države članice EU vsakih šest let poročajo Evropski komisiji o izvajanju ukrepov za ohranjanje populacij ptic iz 1. člena direktive. Poročilo vključuje informacije o velikosti in trendu populacije, njihovi porazdelitvi, dejavnikih, ki ogrožajo populacijo ter ukrepih, ki vplivajo na stanje populacije posamezne vrste ptic.

Koordinator priprave poročila po 12. členu Direktive o pticah za poročevalsko obdobje 2013–2018 za Slovenijo je Zavod RS za varstvo narave. Podatke o stanju ohranjenosti in trendih posameznih populacij ptic, njihovi porazdelitvi in dejavnikih, ki ogrožajo njihovo stanje, so pripravili na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Poročilo govori o stanju ohranjenosti 251-ih vrst ptic (izpolnjenih 271 obrazcev). Poročilo je pripravljeno na podlagi rezultatov monitoringov in drugih raziskav.

Pred oddajo poročila Evropski komisiji vabimo strokovnjake, ki bi želeli s svojim znanjem prispevati k izboljšanju poročila, da nam svoje predloge z utemeljitvami pošljete do 12. avgusta 2019 na zrsvn.oe@zrsvn.si.

Gradivo za pregled je dostopno na spodnjih povezavah in vsebuje:

 

Popoln pregled poročila najbolje omogoča dokument v MS Accessu, saj le tu pregledovalec dobi vpogled  v vse šifrante, logične povezave med posameznimi vnosnimi polji in omejitve pri vnosu podatkov zaradi določenih logičnih kontrol na enem  mestu. Grafične priloge (ESRI shp datoteke) lahko odprete z tudi z brezplačnimi GIS programi kot so ArcExplorer, QGIS, SAGA... Pri pregledovanju informativnih izpisov obrazcev in kart si lahko pomagate s šifranti in pravili za izpolnjevanje, ki jih najdete v navodilih za pripravo poročila.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |