PROJEKTI

NOVICE

Uspešno prvo leto projekta PoLJUBA

Foto: Janez Tarman, močvirska sklednica

01.08.2019

Projekt PoLJUBA, ki se osredotoča predvsem na neposredne ukrepe za izboljšanje stanja naravnega okolja in revitalizacijo kulturne krajine na 133 hektarih površine Ljubljanskega barja, je v svojem prvem letu uspešno dosegel zastavljene cilje, v določenih pogledih pa jih celo presegel. Odkupi zemljišč potekajo v skladu z načrti, izvedene pa so bile tudi številne raziskave vezane na ogrožene vrste, vključene v projekt, ki so podale nadaljnje usmeritve za ciljno usmerjanje projektnih aktivnosti. 

Sporočilo za javnost.

Spletna stran projekta PoLJUBA

 

Foto: Branko Čeak, pogled na Iščico, Ižanko in Krimsko pogorje

Foto: arhiv KP Ljubljansko barje, stranšničin mravljiščar

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |