PROJEKTI

O ZAVODU RS ZA VARSTVO NARAVE

Zgodovina

Zavod RS za varstvo narave je bil ustanovljen leta 1999 z razglasitvijo Zakona o ohranjanju narave, formalno pa je začel delovati januarja 2002. Združil je posamezne enote za varstvo narave, ki so prej delovale v regionalnih zavodih za varstvo naravne in kulturne dediščine in jih povezal
v enovito organizacijo. Tako je nastalo sedem območnih enot, zaradi povezovalne in koordinacijske vloge pa se jim je pridružila še osrednja enota v Ljubljani.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |