PROJEKTI

O ZAVODU RS ZA VARSTVO NARAVE

Organiziranost

Zavod RS za varstvo narave je strokovna organizacija za opravljanje javne službe s področja ohranjanje narave na podlagi javnega pooblastila, ki ga določa Zakonu o ohranjanju narave.

Direktor Zavoda (mandat od 22. 1. 2018 do 21. 1. 2022) je: mag. Teo Hrvoje Oršanič

Organi Zavoda:

Svet Zavoda (5. mandat, konstituiran 11. 1. 2018):

 • dr. Martin Batič, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, predsednik
 • dr. Tanja Mihalič, predstavnica Univerze v Ljubljani, podpredsednica
 • Robert Bolješić, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor,
 • Tanja Ivezić, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor,
 • Sonja Rozman, predstavnica delavcev v Svetu Zavoda RS za varstvo narave.

Strokovni svet Zavoda (konstituiran 22. 6. 2016) sestavljajo:

 • mag. Martina Kačičnik Jančar, ZRSVN, za področje biologije, predsednica
 • mag. Jana Vidic, Ministrstvo za okolje in prostor, podpredsednica
 • mag. Urška Mavri, Agencija RS za okolje
 • mag. Jelka Kremesec Jevšenak, imenovana na predlog direktorja
 • Gregor Danev, ZRSVN, za področje gozdarstva
 • Anica Cernatič Gregorič, ZRSVN, za področje geografije
 • mag. Mojca Bedjanič, ZRSVN, za ostala področja

 

Organizacija Zavoda:
Zavod ima organizacijske enote - Območne enote Zavoda:  OE Celje, OE Kranj, OE LjubljanaOE Maribor, OE Nova Gorica, OE Novo mesto in OE Piran) s katerimi pokriva celotno območje države, ter Osrednjo enoto v Ljubljani, ki skrbi za poslovanje oz. administrativno-organizacijsko plat delovanja Zavoda ter za enotnost in razvoj metod strokovnega dela.

Teritorialne pristojnosti Območnih enot Zavoda

Zavod ima približno 90 zaposlenih (številka variira glede na zaposlitve na projektih, ki jih izvaja Zavod), večina ima vsaj univerzitetno izobrazbo, predvsem s področja biologije, gozdarstva, geografije, geologije in krajinske arhitekture. 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |