PROJEKTI

O ZAVODU RS ZA VARSTVO NARAVE

Popis pokošenosti travnikov

Popis pokošenosti travnikov na Ljubljanskem barju

Košnja travnikov je eden izmed pomembnejših ukrepov, ki vpliva na naravovarstveno stanje travniških vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov. Njihovo ugodno stanje se v veliki meri ohranja prav s časovno prilagojeno košnjo.

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je v letih 2015 – 2017 organiziralo popis pokošenosti travnikov na Ljubljanskem barju. V raziskavi so kot terenski popisovalci sodelovali sodelavci DOPPS, Zavoda RS za varstvo narave, Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Poročila popisov, ki jih je pripravil DOPPS, so dostopna tukaj:

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |