PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Območna enota Celje

Sedež: Vodnikova ulica 3, 3000 Celje

Telefon: (03) 4260 343 - tajništvo

Elektronska pošta: zrsvn.oece@zrsvn.si

Uradne ure: ponedeljek in petek od 10. do 12. ure, sreda od 14. do 16. ure

Vodja: Tanja Košar Starič, univ. dipl. biol.

Celjska območna enota Zavoda RS za varstvo narave opravlja strokovne naloge na obsežnem območju od Solčave na skrajnem severozahodnem delu do Bistrice ob Sotli na JV ter od Vitanja, Zreč na severu do Sevnice na jugu, skupno nekaj manj kot 2800 km2, kar predstavlja slabih 14% ozemlja Slovenije. Geografsko je omejena s Kamniško Savinskimi Alpami in Kravankami na severozahodu, Sotlo na jugovzhodu, Pohorjem, Kozjakom in Konjiškim hribovjem na severu ter Savo s Posavskim hribovjem in Krško ravnino na jugu.

Pokriva 36 občin na krajinsko in biogeografsko zelo raznolikem delu Slovenije. Evidentiranih je skoraj tisoč naravnih vrednot, tu je regijski park Kozjanski park, 7 krajinskih parkov, naravni rezervat in 161 naravnih spomenikov. Zaradi ohranjanja biotske raznovrstnoti je 30 območij predlaganih za ekološko pomembna območja, znotraj katerih so evropsko pomembna območja Natura 2000.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |