PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Projekti

Zavod RS za varstvo narave sodeluje pri domačih in mednarodnih projektih ter drugih aktivnostih, povezanih z varovanjem narave.  

PROJEKTI V IZVAJANJU: 

 

ZALJUČENI PROJEKTI

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |