PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Zavarovana območja narave

Na območju Dolenjske, Bele krajine in delu Posavja je zavarovanih 81 naravnih vrednot, dva krajinska parka - Kolpa in Lahinja, v severni del občine Brežice pa sega tudi Regijski park Kozjansko.

Vabimo vas, da si ogledate zavarovana območja narave, urejena za obisk javnosti!

Ožja zavarovana območja
Krupa
Luknja
Jovsi
Fosilno najdišče Vajndol
Pragozd Trdinov vrh


Širša zavarovana območja
Krajinski park Kolpa
Krajinski park Lahinja

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |