PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Krupa

Krupa

Krupa prihaja na površje sredi severnega dela plitkega belokranjskega ravnika, v slikovitem kraškem izviru, izpod 30 metrske navpične skalne stene. Celotna reka z obrežjem je zavarovana kot naravni spomenik (Uradni list RS, št. 81/97). Po vodnatosti je izvir Krupe največji v Beli krajini, k čemur pripomore njegovo široko kraško zaledje. Vanj se tako stekajo tudi Bajer pri Rožnem dolu, Rečica pri Vrčicah, Ponikve pod Mirno goro in Reka na Gorjancih. Vodnata reka je v kraški ravnik vrezala izrazito, mestoma kanjonsko strugo. Po 2,5 km dolgem toku se Krupa  izliva v reko Lahinjo. Na reki, ki ima 6 m višinske razlike med izvirom in izlivom, so nekdaj delovali štirje mlini in dve žagi. Izvirno jezero je edino nahajališče jamske školjke Kuščerjeve kongerije (Congeria kusceri) v Sloveniji in nekaterih endemnih vrst jamskih polžev, večkrat pa je opaziti tudi človeško ribico (Proteus anguinus).
Krupa je glavna naravna znamenitost Kraške učne poti, ki je označena z usmerjevalnimi znaki in pojasnjevalnimi tablami.

Več na www.semic.si/html/krupa.html

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |