PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Jovsi

Jovsi

Naravni spomenik Jovsi (Uradni list RS, št. 58/95) je eno pomembnejših mokrišč in hkrati ena lepše ohranjenih kulturnih krajin močvirnih in vlažnih travnikov z bogato strukturo živih mej in posameznih dreves ter grmišč v Spodnjem Posavju. Prostrana, približno 5 kvadratnih kilometrov velika poplavna ravnica, se razteza ob spodnjem toku reke Sotle ob vznožju Kapelskih goric. Značilne geomorfološke razmere sooblikujejo rečni režim Sotle. Podtalnica je visoka, na nepropustnih glinenih tleh zastaja površinska voda. Po regulaciji Sotle v preteklosti se je zmanjšal vpliv poplavnih vod, ki so nekdaj v celoti preplavljale Jovse. Vodo iz ravnice odvaja regulirana Šica in več odvodnih jarkov, ostankov nekdanjih rečnih meandrov Sotle. Zaradi zaraščanja travnikov, ki so pomembno gnezdišče ogroženega kosca (Crex crex), so Jovsi vključeni v Projekt LIFE III – Narava.

Za ogled in spoznavanje Jovsov je urejena Koščeva pot. Izhodišče poti je v središču Kapel, kjer je pri cerkvi tudi informativna tabla. Označena pot vodi po kolovozu čez kapelske vinograde in dalje po gozdnem pobočju do Jovsov.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |