PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Fosilno najdišče Vajndol

Vajndol

V vznožju Gorjancev, ne daleč od Šentjerneja, se na vinorodnih grebenih Vajndola razkriva bogato nahajališče različnih fosilnih ostankov. Tu je razgaljen del nekdanjega morskega dna, ki ga je pred približno 15 milijoni let preplavljal eden od zalivov Panonskega morja.
Z obdelovanjem vinogradov in njiv, ki jih gradijo (prekrivajo) različni laporji, nastali v  takratnem mirnem, toplem in ne preveč globokem morju, izstopijo na površje lupine fosilnih školjk in hišice najrazličnejših polžev. Med polži si največjo pozornost zasluži pereraja (Pereiraea gervaisi), najznamenitejša vrsta polža med miocenskimi mehkužci. Bogato okrašena porcelanasta hišica je vretenaste oblike in okrašena z rahlo navzgor zavihanimi trni (na sliki). Nahajališče Vajndol je edino znano nahajališče pereraj v Sloveniji ter eno izmed treh nahajališč na svetu in je zavarovano kot naravni spomenik (Uradni list RS, št. 38/92)

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |