PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Pragozd Trdinov vrh

Trdinov pragozd

Pragozd Trdinov vrh oblikuje čisti bukovi sestoj z raznodobno stopničasto zgradbo. Prevladujoči bukvi sta primešana gorski in ostrolistni javor, redkeje jerebika in mokovec. Lesna zaloga v tem pragozdu (dobrih 600 m3/ ha) ni visoka, saj lahko najdemo višjo tudi v gospodarskem gozdu.
Za pragozd je značilen velik delež drevesnih orjakov, ki imajo v premeru več kot meter in so visoki do 40 metrov. Imajo široko razprostranjene krošnje, značilne šele za pozno rodno fazo, ki jo v gospodarskem gozdu dočaka le malo dreves.
Življenje pragozda je prepuščeno le naravnemu razvoju, zato so tudi številna razpadajoča drevesa sestavni del ekosistema. Pomembna so zaradi zadrževanja vode, nudijo pa tudi dom številnim mikroorganizmom, glivam in pticam.
Opisani pragozd predstavlja redko in dragoceno dediščino in je zavarovan kot naravni rezervat (Uradni list RS, št. 38/92).

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |