PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Krajinski park Kolpa

Karta Krajinskega parka Kolpa

Krajinski park Kolpa je občina Črnomelj zavarovala leta 1998 ( Uradni list RS, št. 82/98). Obsega 6500 ha veliko območje ob mejni reki Kolpi od Starega trga do Fučkovcev. Glavna znamenitost parka je reka Kolpa, osrednja belokranjska odvodnica s številnimi kraškimi izviri.
Eno najbolj ohranjenih slovenskih rečnih dolin označuje izjemna biotska raznovrstnost. Izstopa pomen rib in podzemske favne, floristično pa so zanimiva termofilna pobočja rečnega kanjona. Posebnost parka je skrbno obdelan vrtačast kraški ravnik, na katerem so se ohranili tudi steljniki. Z ohranjeno naravo se prepleta pestra kulturna dediščina: arheološko območje v okolici Radencev, Vinice, Preloke, gradova Vinica in Pobrežje, številne cerkve in znamenja ter bogata stavbna dediščina. V nekaterih vaseh je še ohranjena tradicionalna obrt, kot denimo krašenje pisanic, vezenje in tkanje lanenega platna. Posebno varstvo je namenjeno 17 naravnim in 41 kulturnim spomenikom.

Več informacij. 

 

Šokčeva domačija v Žuničih je primer ohranjene domačije z značilno ljudsko arhitekturo, s katero Zavod upravlja in že služi kot zametek informacijskega centra Krajinskega parka Kolpa.

Šokčeva domačija v Žuničih

Kanjon Kolpe

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |