PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Krajinski park Lahinja

Tabla Lahinja

Krajinski park Lahinja (Skupščinski Dolenjski list, št. 3/88, Uradni list RS, št. 73/98) obsega območje pestre naravne in kulturne dediščine v povirju zgornjega toka Lahinje. Na razmeroma majhni površini zavarovanega območja (200 ha) najdemo več izvirov in različnih kraških pojavov, značilnih za plitvi kras. Biospeleološko je zanimiva predvsem ponorna kraška jama Zjot s krajšim podzemskim tokom, v katerem domuje značilna podzemska favna belokranjskega kraškega ravnika. V zaledju jame je tudi udorna vrtača Glušenka, ki prihaja v stik s podzemno vodo. Posebnost parka so Lahinjski in Nerajski Lugi, ki so prava botanična zakladnica in manjše močvirje Mlaka, kjer prebiva tudi želva, močvirska sklednica.
Park je zanimiv tudi v kulturno zgodovinskem pogledu. Okljuk reke Lahinje v Pustem Gradcu je bil poseljen že v prazgodovini. Ob lokaciji nekdanjega srednjeveškega gradu, še danes obratujeta Klepčev mlin in žaga venecijanka, sredi rečnega okljuka pa je manjša cerkev Vseh svetnikov z vaškim pokopališčem. Na njivah v bližini Velikega Nerajca so vidne družinsko rodovne halštatske gomile, ki pričajo o nekdanjem življenju in načinu pokopavanja umrlih.

Ovitek Lahinja

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |