PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Golte

Golte

Visoka kraška planota Golte, ki spada k predgorju južnih apneniških Alp, je pravzaprav tip tako imenovanega osamelega krasa, saj ima širše obrobje iz neprepustnih kamenin. V glavnem so to andeziti in andezitni grohi, ki oklepajo planoto skorajda iz vseh strani, ter gornjegrajski skladi, ki se v širšem ali ožjem pasu pojavljajo na južnih pobočjih. Planota Golte z ostenjem, ki velja za največjo naravno znamenitost, je v osrednjem delu iz zgornje triasnih, na obrobju pa iz srednje triasnih apnencev. Kras na Golteh je tip planotastega krasa z vsemi značilnostmi: večjimi in manjšimi vrtačami, suhimi dolinami, podzemeljskimi jamami (Ledenica, Kebrova luknja, Medvedja jama, Mesarska lopa) in naravnimi okni. Veliko vrednost planoti daje tudi pestra kulturna krajina, kjer gre za dinamično menjavanje pašnikov in gozdnih površin.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |