PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Velikonočnica

Velikonočnica

Velikonočnica je ena od petih slovenskih rastlin »kosmatincev«. Najdemo jo na Boču in v njegovi širši okolici, v smereh proti Ponikvi in Rogaški Slatini. Zacveti zelo zgodaj, ko je okoliška travna ruša še v stanju zimskega mirovanja. Je redek predstavnik stepske flore in dosega v Sloveniji jugozahodno mejo svoje razširjenosti. V zadnjih letih postaja velikonočnica vse bolj ogrožena, spreminjanje rastiščnih razmer in množične prireditve na Boču krčijo njen že tako majhen življenjski prostor.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |