PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Kočetov kostanj

Kočetov kostanj

Kostanj raste pri zapuščeni domačiji Koče v občini Prebold. Debelni obseg na prsni višini je 600 cm, visok pa je 20 m. Drevo je zavarovano z občinskim odlokom.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |