PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Platana pri železniški postaji v Celju

Platana pri železniški postaji v Celju

Tik pred železniško postajo v Celju raste mogočna, dobrih stodvajset let stara javorolistna platana (Platanus acerifolia), ki je v vseh merilih – obseg, premer, višina – največja v Sloveniji. Zato je tudi zavarovana z Odlokom o začasni razglasitvi izjemnih dreves za dendrološke naravne spomenike v Mestni občini Celle, ki ga je podlagi strokovnega predloga celjske območne enote ZRSVN in na pobudo nekaterih Celjanov sprejel Mestni svet Mestne občine Celje.

Ob načrtovanju rekonstrukcije glavne prometnice iz Celja proti jugu se je izkazalo, da to čudovito drevo stoji ravno sredi predvidene trase bodoče ceste. Če ne bi bilo zavarovano, ga danes verjetno ne bi bilo več; tako pa smo začeli iskati ustrezno rešitev, s katero bi ohranili platano in hkrati zadovoljili vsem standardom, ki jih zahteva cesta. In uspelo nam je – cesta se je umaknila drevesu!

Zavod je pri celotnem projektu sodeloval že od samega začetka, sprva z naravovarstvenimi smernicami in strokovnimi mnenji, nato pa tudi kot izvajalec strokovnega nadzora. Da se je vse izteklo tako, kot smo upali in pričakovali, se moramo zahvaliti investitorju in izvajalcem, ki so dosledno spoštovali pogoje in v dialogu s strokovnjaki iskali najboljše rešitve; pripomoglo pa je tudi drevo samo, saj se javorolistna platana zelo dobro prilagaja specifičnim razmeram v mestnem okolju.

Ob letošnjem dnevu Zemlje je bila na pobudo Zavoda za godove Slovenije platana pred celjsko železniško postajo kot prva razglašena za drevo leta. Želimo si, da bi postala simbol urejanja življenjskega prostora dreves in spodbuda za urejanje dreves v Mestni občini Celje.

Platana

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |