PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Črni močeril iz Bele krajine

Črni močeril iz Bele krajine

Črna človeška ribica ali črni močeril (Proteus anguinus parkelj) je podvrsta človeške ribice (Proteus anguinus), svetovno znanega endemita podzemeljskih voda Dinarskega krasa. Odkrit je bil približno 300 let za »belo« podvrsto, leta 1986 v bližnjem izviru Dobličice, nekoliko kasneje pa le še v izviru Jelševnik. Izvir Jelševnik je edino mesto, kjer lahko črnega močerila znanstveno preučujemo v naravnem okolju. Izvir z najbližjo okolico ima zato znanstveno raziskovalni pomen, dostop pa je možen le do ograje.

Obiskovalci se lahko seznanijo s črnim močerilom v Zupančičevi hiši ob izviru, kjer so na ogled informativni panoji in film o človeški ribici.

Predstavitev črnega močerila je možna po predhodnem dogovoru z Zupančičevimi na telefon: 07/305-1848 ali 041/632-636.
Dodatne informacije TIC Črnomelj, tel.:07/ 306-1142

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |