PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Izvir in jama Zdenc

Učna pot Zdenc - Vidovec

Pod Božakovim, zadnjo slovensko vasjo ob Kolpi, je manjši kraški izvir Zdenc, ki je eden najlepše urejenih izvirov v Beli krajini. Studenec je že od nekdaj predstavljal dragocen vodni vir. V začetku prejšnjega stoletja so domačini potoček v jami zajezili, vodo pa po cevi speljali do vhodnega spodmola, kjer so uredili zajemališče, perišče, napajališče za živino ter postavili oltar s kipom lurške Marije, ki čuva bistro studenčnico.

Za delno obzidanim vhodom je 78 dolga izvirna jama, ki jo je plitvo pod površjem izoblikoval podzemski pritok potoka Vidovec. Podzemski rov s plitvo strugo potočka je v začetku prostoren, v nadaljevanju pa se vse bolj zožuje. V končnem delu se za umetno pregrado zbira voda. Erozijsko obdelane stene so mestoma zasigane, v osrednjem delu pa izstopa polkrožna sigasta kopa. Potoček po kratkem površinskem toku pod jamo ponikne sredi suhe doline potoka Vidovec.

Zdenc že desetletja ni več v rabi, saj ga je nadomestil vodovod. Kljub temu vaščani zanj vzorno skrbijo. Jama je vključena v označeno Učno pot Zdenc - Vidovec, ki vključuje tudi ogled bližnje jame Vidovec, dolino istoimenskega potoka, reke Kolpe in Magdalenske stene nad njo.
Pred jamo stoji pojasnjevalna tabla, vhodni del pa si lahko ogledate v spremstvu domačinov.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |