PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Zaganjalka Minutnik

Zaganjalka Minutnik

Minutnik izvira v dolini Pendirjevke, v osrednjem delu Gorjancev. Ker se pretok vode v izviru v časovnih intervalih ritmično spreminja, ga uvrščamo med zaganjalke. Te so v Sloveniji redke, Minutnik pa je na Dolenjskem edini tovrstni izvir. Nihanje vode pogojujeta tektonska zgradba zaledja izvira in dinamične hidrološke razmere. Pojasnimo jih lahko s spletom dovodnih kanalov, po katerih priteka voda v glavne in stranske podzemske zbiralnike.

Domače ime za izvir je bilo Prenehavnik. Izročilo pripoveduje, da prihaja do nihanja vode zato, ker je v gori veliko jezero. V njem plava velika riba, ki s svojim gobcem od časa do časa zapre iztok jezerske vode v izvir. Izvir je zavarovan kot naravni spomenik.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |