PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Bobri ob Krki in Dobličici

Značilne sledi bobrovega podiranja dreves

 Prva poročila o opažanju bobra ob reki Krki segajo v leto 1998. Izumrla živalska vrsta se je po nekaj stoletni odsotnosti sama vrnila v Slovenijo po naselitvi na Lonskem polju južno od Zagreba.

Par, ki je priplaval po reki Savi, se je ustalil v srednjem toku Krke ob Krakovskem gozdu, kjer je nastalo aktivno bobrišče. Leta 2002 je bober presenetil z naselitvijo tudi ob reki Dobličici v Beli krajini. Spremljanje bobrišča ob Krki je pokazalo, da se je par začel razmnoževati že takoj po prihodu. Števila mladičev nismo mogli natančno ugotoviti. Iz sledi aktivnosti smo lahko sklepali, da v bobrišču domuje do 10 živali.

Mladiči lahko do spolne zrelosti, ki nastopi nekako v tretjem letu starosti, ostajajo v zavetju starševskega domovanja. Glede na številčnost živali v bobrišču je bilo samo vprašanje časa, kdaj se bo ob Krki pojavilo novo bobrišče. To se je zgodilo leta 2004, ko smo sledi bobrove prisotnost opazili tudi zgornjem toku Krke. Bobri so se tako ustalili v ob obeh rekah. Glede na ugodne habitatske razmere lahko pričakujemo, da se bo njihova populacija še povečevala.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |