PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Območna enota Kranj

Sedež: PC Planina 3, 4000 Kranj

Telefon: (04) 2019 460

Elektronska pošta: zrsvn.oekr@zrsvn.si

Uradne ure: ponedeljek in petek od 10. do 12. ure, sreda od 14. do 16. ure

Vodja: Metod Rogelj, univ. dipl.biol.

Območna enota Kranj opravlja strokovne naloge v severozahodnem delu Slovenije na območju 21 občin. Pod njeno okrilje sodi dobrih 2100 km2 ravninskega in hribovitega sveta ter visokogorje Julijskih Alp, Zahodnih Karavank in Kamniško Savinjskih Alp, ki predstavlja 11% slovenskega ozemlja.

Na območju OE Kranj je evidentiranih več kot 900 naravnih vrednot; tu je 45 zavarovanih naravnih spomenikov, dva naravna rezervata, dva spominska parka: Spominski park Udin boršt in Spominski park revolucionarnih tradicij občine Domžale, ter naš edini narodni park, Triglavski narodni park. Zaradi izjemnega naravovarstvenega pomena pa so Jelovica, zelenci in Kamniško Savinjske Alpe predlagani v evropsko mrežo posebej varovanih območij Natura 2000.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |