PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Publikacije

Na Območni enoti Ljubljana je možno brezplačno dobiti naslednje publikacije:

Knjižice

Zloženke

  • Kal v Ajblju
  • Mokrišče V Produ - oaza na obrobju Ljubljane, Mestna občina Ljubljana in Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1999
  • Barjanski travniki - ogrožena naravna dediščina Evrope, Mestna občina Ljubljana, Zavod za varstvo okolja, 2002
  • Pravila za nabiranje gob, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za okolje in prostor
  • V Sloveniji velja prepoved vožnje z vozili v naravnem okolju, Uprava RS za varstvo narave
  • Kaj je Natura 2000?
  • Reka Krka - hrbtenica dolenjske narave
  • Šmarna gora - oaza narave

Plakati

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |