PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Zanimivosti

• Rajhenavski pragozd
• Ljubljansko barje
• Rastišče navadne jarice na Bohorju

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |