PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Rajhenavski pragozd

Rajhenavski pragozd v Kočevskem Rogu je približno petdeset hektarjev velik pragozdni ostanek, ki je bil pred več kot stoletjem izločen iz gospodarjenja. Prevladujoča združba jelke in bukve (Abieti-Fagetum dinaricum) nastopa mozaično v več podzdružbah in različnih razvojnih fazah.
Posebnosti pragozda so visoka lesna zaloga, mogočna drevesa, mnoga odmrla in padla drevesa, nekatere ptičje vrste, ki jih drugje ne najdemo, ter pestra združba gliv in drobnih živali, ki razgrajujejo odmrli les.
Nedaleč od Rajhenavskega pragozda stoji jelka, imenovana Kraljica Roga, ki je z višino 51 metrov ena najmogočnejših jelk pri nas. V okolici raste še več podobnih spoštovanja vrednih orjakov. Jelka lahko v tovrstnih razmerah doživi tudi petsto let.
Kočevski gozdovi so del največjega strnjenega kompleksa gozdov v Evropi, ki se razteza od Trnovskega gozda do Gorskega Kotarja na Hrvaškem.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |