PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Zavarovana območja narave

Vabimo vas, da si ogledate zavarovana območja narave, urejena za obisk javnosti:
• Krajinski park Šturmovci
• Krajinski park Topla
• Lovrenško jezerje

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |