PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Publikacije

Na Območni enoti Maribor je možno brezplačno dobiti naslednje publikacije:  

Brošure


Zloženke

Plakati

  • Redke in ogrožene rastline Pomurja


Razglednice

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |