PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Najevska lipa

Orjaško deblo Najevske lipe

Najevska lipa ali Najevnikov lipovec (Tilia cordata) raste ob domačiji Osojnik (po domače Najevnik) na Ludranskem vrhu južno od Črne na Koroškem. Izjemna je po svojem izgledu, starosti, pričevalnosti in seveda merah, saj je znana kot najdebelejše drevo v Sloveniji.
Obseg debla je nekoč meril 11,24 m; leta 1980 pa je propadel del starega oboda debla, zato lipa danes meri le še 10,56 m. Danes enotno deblo je domnevno zraslo iz sedmih debel, česar pa ne bomo nikoli zagotovo vedeli, saj je drevo danes votlo. V višino sega kar 24 metrov visoko, njeno starost pa ocenjujejo na petsto let. Leta 1993 je bila lipa sanirana po načelih sodobne drevesne kirurgije in je danes še vedno v dobrem stanju.

Tabla ob najevski lipi.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |